Alain van der Wildt
directeur
0570 52 11 52 / 06 20 43 46 45
advice.nl
Disclaimer:
Deze e-mail kan bijlagen bevatten. Advice verzoekt u deze bijlagen altijd en zorgvuldig te controleren op onjuistheden. Advice is niet aansprakelijk voor schrijf-, zet- en/of kleurfouten en sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit bericht niet correct en/of onvolledig is. Aansprakelijkheid wordt eveneens uitgesloten indien er schade ontstaat ten gevolge van dit bericht.